Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Dünden bugüne

Yazdır

ag.barvara 1 65

Drama şehri Falakro Dağı’nın eteklerinde akarsuları ve su kaynaklarını kaplayan yüksek boylu ağaçlarıyla mahalle ve parklarında yavaş ilerleyen hayat ritmi ve misafirperver insanlarıyla il sınırlarının ortasında yer almakta ve açık hava gezileri için bir başlangıç noktası konumunda bulunmaktadır. Drama, 20’nci yüzyıl içerisinde yoğun bir kalkınma ivmesi yaşamış, doğal ve mimari dokusu sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı bir şekilde gelişmiştir. Şehrin merkezinde bulunan birçok tarihi semt ve mahallelere yeni bir renk kazandırılmış ve şehrin çevresinde yeni semtler oluşturulmuştur.

 

Bu modern kenti ziyaret edenler, Drama şehrinin belirli bölümlerinin zamana karşı ayaag.barvara 11kta durarak beraberlerinde başka dönemlerden görüntü ve esintiler yansıttıklarını ve o dönemde şehrin çokuluslu ve çok dinli toplumunun bir insan mozaiği içerisinde tarihi eserleri üzerinde bıraktıkları izleri göreceklerdir. Bu sebeple şehir gezintimiz içinde akarsuları ve yeşillikleri ile ünlü Belediye Parkı’nın yakınlarında bulunan ve aynı zamanda şehir müzesi olan Arkeoloji Müzesi ile başlayacaktır. Arkeoloji Müzesi’nde Prehistorik dönemden Osmanlı dönemi ve iki büyük Dünya Savaşı sonrası döneme kadar şehrin tarihi ile ilgili önemli bilgilere ulaşacak ve şehrin çok kültürlüğü ile ilgili ilk izlenimi edinmiş olacaksınız. 

Drama Arkeoloji Müzesi Drama ilinde insan varlığının Orta Paleolitik Dönemden (Son 50.000 yıl) günümüze kadar Aggiti Mağarasındaki Orta Paleolitik Dönemindeki avcıların yaşam izlerinden 1913 yılına kadar olan zaman süresini kapsamaktadır. agia barvara 9Eserler üç ana bölümde sergilenmektedir. Birinci bölümde Aggiti Mağarasında Orta Paleotik Döneme ait göçebe avcılarının varlığına ait bulgular, tarım ve hayvancılık yaşamı ile ilgili Neollitk Dönema ait yerleşim bölgeleri, Drama şehrinde bakır dönemine geçiş ve antik Sitagri yerleşim bölgesi ile ilgili bulgular sergilenmektedir. Özellikle Neolitik Döneme ait bir evin içinde bulunduğu bulgularla Neolitik Dönem insanının günlük hayatı ve faaliyetlerini canlandıran sergi her yaştan ziyaretçinin ilgi odağını oluşturmaktadır.

Aynı salonda Demir dönemine ve Drama şehrinde Dionisos adlı Tanrıya yoğun olarak tapıldığı arx.mouseio 15  dionusosdaha sonraki yıllara dair sergilerle Kali Vrisi ve Drama ilinin diğer bölgelerine dair tarihi yolculuk devam ediyor. İkinci salonda mimari heykeller, seramik eserler ve demir paralar Hristiyanlığın ilk dönemlerine, Bizans dönemine ve Bizans sonrasın dönemde Drama’daki yaşamın devamına yönelik önemli bulgular sergileniyor.

 İlk bölümde Antik dönemden Osmanlı dönemine kadar olan eserler sergileniyor. İkinci bölümde Dionisos Tanrısı merkezde olmak üzere Yunan ve Roma arx.mouseio 05 aggeiatanrıları ile yerel tanrılara adak inancı ile bağlantılı olan eserler sergileniyor. Üçüncü bölümde ise Helenistik ve Roma dönemine ait mezar taşları ve yazıtlar yer alıyor. Drama’daki gezinize 60 dönüm arazi üzerine yayılan ve zaman içerisinde Drama şehrinin kimliği ile özdeşleşen Aziz Varvaras Parkını ziyaretinizle devam edebilirsiniz. Turistler için bir çekim merkezi haline gelen bu Park’ta gerek bölgemizin sularla donatılan zenginlikleri gerekse de Drama’nın çağdaş tarihini görebilirsiniz. Parkın çeşitli yerlerinden asırlık ağaçların gölgesinde küçük göl ve şelaleri oluşturan sular fışkırmakta, bazı yerlerde yoğun su sesleri bazı yerlerde ise sakin akışlarıyla bu alana yayılmaktadır.

 

Bu Park zamanın her bir aşamasında yılın her mevsimindeki farklı renkleriyle idil bir mekân oluşturmuş ve şehrin seyyah ve sakinlerini duygulandırmıştır. Burada geleneksel su agia barvara 3 6değirmenlerini ve büyük bir gölün dibinde eski bir Ortodoks Kilisesine ait kalıntıları izleyebilirsiniz. Parkın güneyinde yer alan su değirmenleri arasında “Zonkelerin Su Değirmeni” ile yeraltındaki un öğütme taşı ve saklama alanının korunduğu Müslümanlara ait olan “Eski Su Değirmeni” ile değirmencinin iki katlı konutunu görebilirsiniz. Parkın kuzey tarafında ise İsviçte Yahudilerinden tütün tüccarı Erman Spirer’in 1925’lerden kalan tütün deposu, şehrin bir zamanlar tütün imalathasesi salonlarında en kaliteli tütünü çalışan yüzlerce işçisi ile altın dönemini adeta hatırlatmaktadır.  agia barvara 25

1943 yılında Drama’lı Yahudilerin Polonya’daki ölüm kamplarına gönderilmeden önce kapatıldıkları Yosef Faraci’nin tütün deposunun kalıntıları önünde hayatlarını kaybedenlerin anısına yapılan anıt parkın merkezinde yar alıyor. Anıtın etrafında ise koruma altına alınmış eski evler özellikle 1876 yılında tütün tüccarı Anastasiadis’in dış cepheleri yerli mermer ile tezyin edilmiş Konağı görülmesi gereken eserler arasında bulunuyor. Bugün park bölgesi ilkbahardan sonbahara kadar ziyaretçilerin ve bölge sakinlerinin akın ettiği bir dinlenme mekânı olarak işlevini sürdürüyor.  17Hatta Belediye’nin “Melina” adlı Kültürel Merkezinde tiyatro etkinlikleri sergileniyor. 3 Aralık tarihi Drama’nın Azize Varvara Bayramı kutlamaları nedeniyle özel bir önem taşıyor. Yüzlerce çocuk ışıklandırıp süsledikleri kayıkçıklarını parktaki gölün sularına bırakarak Azize Varvara Kilisesinin önünde müthiş bir gün batımı görüntüsü oluşturuyor. Azize Varvara Kilisesinin arkasından merdivenleri çıkarak eski tütün depolarının binaları arasından Perdika Caddesine ulaşıyoruz. Oradan son dönemde şehrin önemli eserlerini barındıran Venizelos Caddesine doğru ilerleyebiliyoruz. Perdika ve Venizelos Caddelerinin kavşağında 1907-1908 yıllarındaagia barvara 1 86 Makedonya Savaşı Mücadelecilerinden Pavlos Melas’ın ailesi tarafından yaptırılan ve yapımında bir zamanlar Drama Mitropoliti ve daha sonra İzmir Mitropoliti olan Hrisostomos’un da büyük emeği olan Drama’nın önemli eğitim binalarını görebiliyoruz. Venizelos caddesinde aşağıya doğru ilerleyerek içinde Ortodoks Hristiyanlığının paha biçilmez hazinelerini barındıran Kilise Müzesini ziyaret edebilirsiniz.

İleriki dur
ağımız Drama Mitropolitliğinin yakınında bulunan küçük meydan oluyor. Daha sonra inşa edilen kilisenin yanıbaşında 1834 yılında Filippos Mitropoliti Germanos tarafından inşa ekkl.mouseio 03 buzantinh eikonaedilen eski Mitropolitlik Binasını görebiliyoruz. İçerisinde 19’cu yüzyılın ortalarında inşa edilen ahşap sanat eserlerini barındırıyor. Eski Mitropolitlik binasının tam karşısında 1913 yılından itibaren şehrin en eski sinemalarından olan ve restore edilen “Mega” Sinemasını görebiliyor ve etrafta ekkl.mouseio. 02 buzantinh eikona20’nci yüzyılın başlarında şehrin burjuva ailelerinin oturdukları konutları inceleyebiliyorsunuz. Sinema binasının yakınlarında 10’cu yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen tarihi Ayasofya Kilisesini görebiliyoruz. Tarihi kilise gerek Bizans döneminde gerekse de camiye dönüştürülerek “Bey Camii” olarak adlandırıldığı ve çan kulesinin minareye dönüştürüldüğü Osmanlı döneminde birçok tadilat çalışması geçirmiştir. Kilise merkezi kare planlı olup dört büyük iskele ile desteklenmekte büyük sekizgen bir kubbeye sahiptir. Drama’nın tarihi merkezini oluşturan aynı bölgede eski hristiyan mahallesinde Bizans surlarının kalıntılarına ulaşabiliriz. İki büyük dünya savaşı dönemi arasında yapılan eski ve yeni konutlar arasında bir zamanşar 850 metre yükseklikleri ile 40 dönümklük bir araziyi kaplayan 6 büyük kulenin kalıntılarını görebiliriz.

Bu tarihi kuleler ilk defa olarak 10’ncu yüzyılda inşa edilmiş ve son olarak 1206 yılında kalenin Latin kumandanı Bonifatio Momferatiko tarafından güçlendirilmiştir. agia barvara 3 11Bu kale küçük olmasına rağmen inşa edildiği yüksek konumu itibarıyla güçlü bir savunmaya sahip olmuş kalenin diğer bölümleri ise şehrin suları tarafından korunma altına alımıştır. Venizelos Caddesine geri dönerek bugün şehrin restore edilmiş eski kahvehanesini görebilir içinde barındırdığı “Elefheria” adlı belediye sanat salonunu ziyaret edebilirsiniz. Tarihi kahvehanenin karşısında Paleologoslar döneminden kalan “Taksiarhon” adlı küçük Bizans kilisesini yakından görebilirsiniz. Kubbesiz olarak dikdörgenkorulovos üslupla inşa edilen bu kilise Bizans surlarına yapışık bir şekilde kalenin doğu kapısı yakınlarında bulunmakta olup büyük olasılıkla şehrin muhafızlarına yönelik yapılmıştır. Kilisenin Venizelos caddesine bakan cephede Latince ters oalrak yazılmış olan bir kitabe dikkat çekmektedir. Kilisenin içerisinde ise İsa’nin yaşamını ve Hristiyan ve azizleri tasvir eden duvar resimleri bulunmaktadır. Kilise faal durumda olup 8 Kasım tarihinde ziyaretçilere kapılarını açmaktadır. “Eleftherias” Meydanına doğru ilerlerken şehrin ticaret merkezini görebilmekteyiz. Venizelos caddesi ile 19 Mayıs caddelerinin ara sokaklarında yer alan onlarca küçük dükkân asırlardır selli yağmur sularının şehri ikiye ayırarak esnafa büyük zararlar verdiği bu alanda geleneksel pazar ortamına farklı bir renk vermektedir.

Osmanlılar döneminde “Eski Cami” olarak adlanırılıan bugün ise Aziz Nikolaos Kilisesi olarak bilinen kiliseyi sağımızda bırakarak şehir meydanından kuzey yönüne doğru ilerleyerek Helenizm agia barvara 3ve Makedon Mücadelesinin öncü savaşçısı Armen Kuptsios’un öldürüldüğü yerde yapılan anıtı görebilirsiniz. Burada Drama’nın modern mağazalarının bulunduğu sokakları gezebilirsiniz. Bu merkezi alanda yer alan Müslüman camileri bir başka dönemin hatıralarını canladırıyor. Armen ve Agamemnonos caddelerinin kavşağında “Kurşunlu Camii” yer alıyor. Caminin kuzey cephesinde Osmanlılar döneminde Drama şehrini tasvir eden değerli duvar resimleri bulunuyor. Şehir merkezinin dar sokaklarından Lambrianidis caddesine çıkarak Mahkemeler Meydanında Osmanlılar döneminden kalan ve 17’nci yüzyılda inşa edilen “Ak Mehmet Ağa Camii”ni görebiliyoruz. Yol kavşakları gibi merkezi konumda yer alan bu bölgedeki camiler, Müslüman mahalleleri ile doğu ve kuzeyde yer alan Hristiyan mahallelerinin belirginleştirilmesine kolaylık sağlıyor. Aynı bölgenin yakınlarında Trias Caddesinde Helenistik Dönemden kalan iki odalı bir Makedon Mezarı bulunuyor. 

Bölgenin kuzeyine doğru ilerlediğimizde Müslüman halk mimarisinin nadir örneklerine rastlayabiliyor Osmanlılar döneminden kalan hükümet konağı ile iki büyük savaş dönemi arasında inşa Drama Yetimhanesini görüyoruz. 

Drama şehrinin dışına doğru Kuzey yönünde ilerlerseniz Korilovos Tepesine çıkarak Drama’nın şehir manzarasını en güzel yerden seyredebilirsiniz. Çam ağaçlarıyla çevrili ormanın içerisindeki tepenin eteklerinde doğaseverler yürüyüş diğer doğa panoramiko polissporlarını gerçekleştirme imkanlarını bulabiliyorlar. 4 kilometerelik bir yürüyüş veya araçla 600 metre yüksekliğindeki tepenin zirevesine çıkabiliyor ve Drama ovası ile etraftaki dağların manzarasını izleyebiliyorsunuz. Burada Temiz Pazartesi olarak adlandırılan bayram gününde Dramalıların dinlenme ve sportif faaliyetlerini bulabilirsiniz.

 

Son yıllarda Eylül ayı ortalarında Drama Belediyesi öncülüğünde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Küçük Metrajlı Film Festivali yerel ve uluslararası çapta önemi çalışmalara imza atıyor. korulovos 2Fakat Drama’yı ziyaret edecek olanların dinlenebilmesi ve eğlenebilmesi için bir çok alternatifler bulunuyor. Tarihi “Doksa Dramas” futbol takımı nedeniye futbolun tapılırcasına sevildiği Drama şehrinde Voleybol, Basketbol ve Hantbol gibi spor dalları günden güne gelişerek bir çok kişi için yaşam şekli haline dönüşmüş bulunyor. Sporseverler parkın çam ağaçları arasında bulunan Milli Stadın Korilovos tesislerinde antremanlarını sürdürebilirler. Ayrıca tenis için içinde küçük futbol alanları ve planörler için özel pistlerin bulunduğu mekânlar Drama şehir parkı içerisindeki Korilovospoli dramas apo korulovo tesislerinde yer almakta, şehrin doğu girişinin yakınlarında ise Formula araba yarışları sporu için tesisler bulunmaktadır. Gece hayatının yoğun olarak yaşandığı Drama’da bölge sakinleri dans ve müziğe karşı olan ilgileri ile ön plana çıkmaktadır. Geleneksel ve yerel tadları sunulduğu tavernalar, bölgeye mahsus kahve tadları, yoğun olarak yaz ve kış dönemlerindeki gece hayatı, her türlü yaştan ziyaretçiye eğlenmek amacıyla çeşitli seçenekler sunmaktadır.