Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Çevre Altyapı ve Kalkınma Programcılığı Genel Müdürlüğü

Yazdır

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

3. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25313 50123

FAX: 25310 29146