Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Yazdır

 Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Δράμας.

 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Δράμας αποτελεί τμήμα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και οι αρμοδιότητες της οποίες ασκεί σε συνεργασία με την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας είναι οι εξής:

1. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.

2. Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας.

3. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της Π.Ε προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη για τον ετήσιο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας.

4. Υποβοήθηση του έργου των εμπλεκομένων φορέων στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.

5. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς , εθελοντικές μονάδες, για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.