Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Yazdır

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΙΑΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ-ΤΡΙΑΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ.
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ.
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 'Η ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΡΙΓΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΙΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΔΟΔΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 1. ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 1. ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 1. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 1. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)