Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Yazdır

 

Οι Αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε Δράμας είναι:

 

 α. Εκπροσώπηση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον δικαστηρίων (Διοικητικών – Πολιτικών) και ενώπιον διοικητικών αρχών

 β. Σύνταξη γνωμοδοτήσεων για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 γ. Παροχή Νομικών Συμβουλών στο προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για τα ανωτέρω θέματα.