Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

За НСХУ

Печат

 

ИНФОРМАЦИИ За НСХУ

 

A ДОСТЪПНО                                   WC НАПЪЛНО ДОСТЪПНО                                                         

A ДОСТЪПНО С ПОМОЩ               WC НЕ Е ДОСТЪПНО ЗА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ


КАФЕCAFE

Барок-Baroque (Ипиру, 25210-34919, A WC)

Плаза-Plaza (Ипиру 10, 25210-46222, A WC)

Ремви– Remvi (Етникис Аминис 59, 25210-31051, A WC)

Де Кафе-De cafe (Ипиру 19, 25210-39140, A WC)

Интернет кафе-The web internet cafe (Периклеус Кавда 9, 25210-30080, A WC)

Енви кафе-Envy cafe (Периклеус Кавда 2α-2β, 25210-36766, A WC)

Елефтериа– Elefteria (Кудуриоту 1 & Венизелу, 25210-47616, A WC)

Идрама - Idrama (Св. Варвара, A WC)

Егео - EGEO (Патриарху Дионисиу 15, 25210-45128, A WC)

Атладида – Atladida (Αγ. Βαρβάρα, 25210-48248, A WC)

Площад Елевтериа – Central Square (25210-38797, A WC)


РЕСТОРАНТИ– RESTAURANTS

4 Епохес - 4 Epohes (Евксину Поду 5, 25210-30019, A WC)

Гюрас - Giouras (Евксину Поду 45, 25210-34800 A WC)

Маса Сура - Masa Soura (Периклеус Кавда 37, 25210-47802, A WC)

Нисаки - Nisaki (Св. Варвара 3, 25210-32510 A WC)

Пастурмас - Pastourmas (Вулгароктону 99, 25210-38310, A WC)

Парамитя - Ta paramithia (Егеу 2β, 25210-48281, A WC)

 

ЦЪРКВИ – CHURCHES

Храм Св. Паделеимонас - Agios Panteleimonas (A WC)

Храм Св. Св. Апостоли (A WC)

Храм Св. София - Agia Sofia (A WC)


ХОТЕЛИHOTELS

Гранд шале Гранитис - Гранитис (25230-22832-3, A WC)

Елатя - Elatia Гора Елатя - Elatia Forest (25210-91300-1, A WC)

Епавлис - Epavlis (6-ти км Драма неврокопи – 6th klm Drama Nevrokopi (25210-81348 – 6944634390, A WC)

Курос - Kouros (4-ти км Драма Кавала – 4 th klm Drama - Kavala, 25210-57200, A WC)


МЕСТА ЗА ОТДИХ– LEISURE

Кино Олибиа – Cinema Olympion ( Венизелу, 25210-37257, A WC)

Лятно Кино Александрос (Градската Градина, 25210-30600, кино - Cinema, A WC)

Стадион Докса Драма - Stadium Doxa Dramas (Ефксину Понду, Спортни съоражения- Sports premises, A WC )

Стадион Крахтиди - Stadium Krahtidis (Филипу, 25210-26707, Спортни съоражения - Sports premises, A WC)

Археологически музей (Патриарху Дионисиу 2, Драма - Patriarxou Dionisiou 2, Drama, 25210-31365, музей - Museum, A WC)

Пещера Маара - Cave of Maras (Кокиногя - Kokinogia, A WC)


БОЛНИЦАHOSPITAL

Болница Драма - Hospital (25210-20542, 22634, A WC)