Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Дипотама – Мегало Ливади - Лепида

Печат

 

Връщаме се към отправната точка в Паранести и следваме северна посока до 6прекрасните водопади и гори на североизток. На 6 км срещаме моста на село Толос, откойто преминаваме на северната част на река "Аркудорема". След това, пътят се разклонява и се насочва на изток към село Прасинада и на запад към гора Фракто. Източният път следва течението на "Аркудорема" (с пъстърви по цялото протежение на реката), която с притоците събира всичките води от източната част на областта и се влива в река Нестос.2

На 4 км от моста на Толос се виждат изоставени земеделски земи и стари овощни дървета, признаци на човешко присъствие. На 13 км от Паранести срещаме кръстовището на село Прасинада, където асфалтирания път продължава на север към селище Прасинада (6 км) с новоизградения манастир на Преображение Господне, вероятно в мястото на по-стара църква. Обаче, на изток започва черен път към последното селище Дипотама преди границите и към източния край на областта Драма.

От тук нататък речното корито се намира близо до пътя и започва да стане 5достъпно и може да се посети. По време на пътуването се предлагат много възможности за отдих (на 14 км има чешма) и на 19 км, след напускането на превозното средство, преминаваме река "Аркудорема" за да се насладим на водопада на потока "св. Варвара". Потокът минава от изоставените селища "Ано и Като Потамаки" и 500 м преди да се присъедини с "Аркудорема" образува едно впечатляващо място с водопада и с малкото езеро в гъста гора с дъбове и други широколистни дървета.3

Продължавайки по централния път, на 21 км се виждат разпръснати руини на селище Дипотама. Селището е обширно, защото се състои от по-малки селища. От тези селища е населено само централното на св. Николай (през лятото от животновъди и дървари, а през зимата от няколко животновъди). Дипотама е селище на понтийски бежанци на 1922 г и до десетилетие 1960 беше населено село. Последните години оползотворяват района главно с туристически дейности и животновъдство. В същото място се намира кръстопътя, откъдето започва пътят към изоставеното селище Трахони-Ливадити (достъпът е по пътека на 500 м).

След Дипотама, в северна посока, влизаме в гора Лепида. В букови гори и след 7 1км от Дипотама, виждаме наляво вадопада Лепида. Този е най-големия в района (40 м височина) и можем да го приближим по пътека. На 4 км (на 32 км от Паранести) намираме горското работно място Лепида. Тук може някои да гостува след споразумение с горското стопанство и да продължи пътешествието до Мегало Ливади Лепида, на 13 км от работното място или общо на 45 км от Папанести. 7Маршрутът е приятен, тъй като минаваме през високи, букови и борови гори и поради гледката на водопада. На 2 км преди влизането в Мегало Ливади, в мястото с уникалните смърчи, потокът "Скотино Рема" или "Рема Каба" създава един невероятен водопад рязайки вертикално една скала. Мегало Ливади Лепида е една низина на 1300 м надморска височина по гръцко-българските граници и съствя пасище, което е заобиколено от нови борови гори.

В района има един клон на река "Аркудорема" с речното 9корито на потока "Скотино Рема", но и много други по-малки потоци, които минават през района. Богатата хидрографска мрежа дава на икосистемата характера на течна ливада и определя растителността на района. Тревистата растителност е богата през всички сезони с шафрани, орхидеи, теменужки и др.

Районът се предлага за лагеруване и пътешествие , използвайки горската пътна мрежа. Изисква се специално внимание за нашето завръщане, тъй като излизането ни от 8Мегало Ливади трябва да бъде по същия път на влизане, защото всички пътища водят в безизходица преди българо-гръцката граница. В община Паранести ще работят екологични центрове за дивата фауна в село Прасинада и за енергията в село Карпофоро. Посетителите ще вжемат полезни информации за флората и фауната на района, за Девствената Гора на Фракто и ще се информират за значението на язовирите и на енергията в ежедневието. Ще могат също да гостуват в един хотел с панорамна гледка на Паранести, където ще намерят отлична храна в малки кръчми. В културните изяви на района се отличават тези в Паранести в края на юли, празника в село Месохори на 15 август и традиционната храна "кескеки" в село Ксагнато на деня на св. Дух.