Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Европейски Път Е6

Печат

Е6 е европейският път на дълги пътища, който пресича и обединява 1европейските страни. Пътят влиза в окръг Драма от района на Като-Вроду и излиза от района на село Паранести, след преминаването от планина Фалакро. Най-ниската точка на надморска височина се намира в Паранести на 120 м, а най-високата точка в планина Фалакро на 1800 м надморска височина. Пътят има дължина повече от 90 км, а общото време на прехода е около 35-40 часа. В общи линии, пътят може да бъде описан както следва:3

Като Вроду – Като Неврокопи: Пътят (12 часа) преминава от селище Перитори, продължи до гора Кикла а от село Дасото достига до село Като Неврокопи. В интерес на пътуването е красивата широколистна гора Кикла и местното лесничейство работно място, което може да се използва като място за почивка.

Като Неврокопи – Ски Център Фалакро: След 4 часа в източна посока достигаме селището Волакас. Оттам се изкачваме в Фалакро преминавайки през гората „Кури” с букове и черен бор, през склоновете, върховете и ливадите на Фалакро. Пътуването е трудно но интересно и се изисква повече от 3 часа до ски центъра.

2Ски Център Фалакро – Ливадеро: През ливади, букови и дъбови гори се спускаме от височина на 1800 м до 600 м в Ливадеро. Пътуването е трудно и продължи 5-6 часа.

Ливадеро – Паранести: В източна посока от Ливадеро достигаме след 3 часа в лесничейството работно място на Дрепани. След това преминаваме от селото Перивлепто и стигаме в Паранести. Пътуването през дъбови гори продължи 6 часа. От село Паранести ще се насочем към село Ливадити със стръмен и труден път, също 6 часа.